Inženjerska geodezija

Inženjerska geodezije je grana geodezije koja primjenjuje precizna geodetska mjerenja. Za planiranje
građevinskih projekata radimo geodetski snimak u položajnom i visinskom smislu za traženo zemljište i postojeće
zgrade. Provjeravamo položaj i visinu deformacija postojećih i novoizgrađenih zgrada. Izrađujemo planove,
situacije i dostavljamo podatke u traženim formatima. Osiguravamo da će objekti biti ispravno smještene. Vrlo
precizno pratimo građevinske radove i iskopine i provjerimo da se alarmira u slučaju prekoračenja tolerancija. Po
dovršetku gradnje izrađujemo završnu dokumentaciju i ažuriramo službene podatke mjerenja.

S našim kvalificiranim osobljem i modernim geodetskim instrumentima za mjerenje, možemo vrlo učinkovito zaključiti projekte raznih veličina.

Geodetske podloge za projektiranje

Jedan od uvjeta za kvalitetno i točno projektiranje je kvalitetna geodetska podloga, na osnovu koje se izrađuje
projekt. Geodetska podloga prikazuje položaj i visine detalja mjerenog terena, kako bi se mogao isprojektirati
najjednostavnije, a uglavnom najčešće i najisplativije, projektno rješenje zadanog projekta. Nakon snimanja
izrađuje se geodetska situacija, koja prikazuje digitalni model terena sa koje je isto tako moguće izračunati
količine (zemljanih, betonskih) radova prilikom izgradnje.

 

Geodetski radovi tokom izgradnje objekta

Geodetski radovi tokom izgradnje objekta uključujuću prijenos željenih projektiranih veličina sa projekta na teren,
te završnu kontrolu izvedenog stanja u položajnom i visinskom smislu.

 

Računanje kubatura

Računanje volumena kubatura masa je postupak računanja volumena iz digitalnog modela terena koji može biti
značajan u različitim područjima npr. kamenoloma, nasipa, iskopa, deponija te ostalih zemljanih radova.

 

Uspostava geodetske osnove

Geodetsku osnovu predstavljaju sve trajno stabilizirane geodetske točke sa zadanom točnošću. Geodetska
osnova je preduvjet uspješnog izvođenja svakoga građevinskog projekta. Pouzdanost, točnost i preciznost mreže
stalnih geodetskih točaka su garancija da će građevinski projekt uspješno biti izveden na samome terenu.

 

Geodetski nadzori

Geodetski nadzor je kontrola ispravnosti za vrijeme izvođenja radova izvođača, odnosno kontrola usklađenosti
izvođenja radova sa projektom od strane investitora.

 

Iskolčenje osi objekta

Prenošenje projektiranih objekata na teren i njihovo iskolčenje je sastavni je dio geodetske prakse. Pri tome se
projektirani objekt prenosi na teren u položajnom i visinskom smislu, kako bi se gradnja objekta odvijala na
projektom predviđenom mjestu.

 

Praćenje pomaka i deformacija prilikom gradnje objekta(geomonitoring)

Pomaci i deformacije nastaju zbog unutarnjih i vanjskih utjecaja. Periodičko praćenje slijeganja zgrada i drugih
građevina za vrijeme i nakon gradnje. Ispitivanje konstrukcije ili objekta u obliku mjerenja vertikalnih pomaka,
nagiba, pukotina i deformacija. Određivanje promjene položaja i oblika objekta, s obzirom na okolinu, u zavisnosti
od vremena. Osnovni pokazatelji za interpretaciju rezultata mjerenja su deformacija, smjer i veličina pomaka.

 

BIM (modeliranjem informacija o građevinama)

Uključuje metode i procese za optimizirani digitalni dizajn, izgradnju i upravljanje zgradama. Svi relevantni podaci
o građenju međusobno su umreženi u dosljednom modelu podataka i kontinuirano se koriste. Pristup BIM-a
primjenjuje se u svim fazama projekta, planiranju, projektiranju, građenju, upravljanju građevinom i njezinom
održavanju.